Referenciáink az éghajlatvédelem és az energiagazdálkodás területés

 


 

2019. év

 ♦  Közreműködés Fenntartható Energia Akciótervek kidolgozásában Encs, Tolcsva, Bőcs, Kistokaj, Bükkábrány települések részére

 

 ♦  Közreműködés Kisvárda Város részére készítendő Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP) készítésében

 

 ♦  Település-vezetői Éghajlati Akadémia (TÉA) koncepció és programterv kidolgozása

 

2018. év

 ♦  Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás projekt keretében képzési módszertan és tananyagfejlesztés minőségbiztosítása

 

 ♦  Éghajlatvédelmi képzések az önkormányzati és közüzemi vállalatok, várostervezési és városgazdálkodási társaságok vezetői számára projekt keretében a képzési módszertan minőségbiztosítása

 

 ♦  Közreműködés Tiszaújváros Város Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) felülvizsgálatában, valamint Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) kidolgozásában

 

 ♦  Ózd Város Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) felülvizsgálata, valamint Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) kidolgozása

 

 ♦  Kazinvbarcika Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) kidolgozása

 

 ♦  Sajószentpéter Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) kidolgozása

 

 ♦  Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat számára Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása

2017. év

 ♦  Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Budapesten projekt keretében lektorálási, tanácsadói, disszeminációs feladatok ellátás

2015. év

♦  A KEOP-on kívüli közösségi források felhasználásával elért hazai energia és CO2 megtakarítások felmérése (2007-2013), és arra        alapozottan a 2014-2020-as uniós költségvetési időszak megtakarítás-elszámoló modelljének koncepcióváltozata kidolgozása” - lakossági konstrukciók

 

♦  Műszaki szakértői feladatok ellátása a "Szennyvíziszap hasznosítása az öt Regionális Vízműben fejlesztési projekt előkészítése” című, KEOP-7.9.0/12-2014-0001 azonosító számú projekthez kapcsolódóan

 

♦  Műszaki szakértői feladatok ellátása a "Regionális Vízművek tervezett napenergia hasznosítását célzó fejlesztési projekt előkészítése” című KEOP-7.9.0/12-2014-0030 azonosító számú projekthez kapcsolódóan

 

Zöldgazdaságfejlesztési és éghajlatvédelmi tárgyú projekt keretében szakmai értékelői, tanácsadói feladatok (KEOP-7.9.0/12-2013-0034) ellátása

 

Zöldgazdaságfejlesztési és éghajlatvédelmi tárgyú projekt keretében (KEOP-7.9.0/12- 2013-0034)
fókuszcsoportos interjúk és szakmai workshopok megszervezése, lebonyolítása

 

Zöldgazdaságfejlesztési és éghajlatvédelmi tárgyú projekt keretében (KEOP-7.9.0/12- 2013-0034)
képzési koncepció, tantárgyi tematikák, tantervek készítése a Zöld Monitoring Program megalapozásához

 

2014. év

 ♦  A második Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv (NEHCsT-2) felülvizsgálatához és a harmadik Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv ( NEHCsT-3) szükséges energetikai háttérelemzésének elkészítése

 

 ♦  Közreműködés Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv (MNCST) célértékeinek felülvizsgálatában

 

 ♦  Közreműködés az Épületrekonstrukciós Intézkedési Keretrendszer (ÉrIK) Koncepcionális és Megvalósíthatósági Tanulmányának elkészítésében

 

2013. év

♦  Értékelő tanulmány készítése az éghajlat politika fenntarthatósági összefüggéseiről

 

♦  Az éghajlati sérülékenység vizsgálathoz szükséges vizsgálatok lefolytatása, valamint elemző-értékelő tanulmány készítése

 

♦  Energetikai Intézkedési Adatbázis elkészítése a Nemzeti Energiastratégia felülvizsgálatához

 

♦  A területi éghajlati érzékenységi és kitettségi elemzésekhez és értékelésekhez szükséges vizsgálatok lefolytatása, valamint elemző-értékelő   tanulmány készítése

 

2012. év

♦  Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) koncepcionális és megvalósíthatósági tanulmányának kidolgozása

 

♦  Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszaki programterületeinek minőségbiztosítása: Energiahatékonyság és Megújuló energiák programok

 

♦  Hazai Dekarbonizációs Útiterv (HDU) kidolgozása

 

♦  Az EU2020 stratégia klímapolitikával kapcsolatos szakértői anyagok készítése

 

2011. év

♦  A 2. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv (NEEAP-2) elkészítéséhez szükséges háttértanulmányok és számítások

 

♦  Tananyagfejlesztés: Klímaprogramok, klímastratégiák

 

2006 - 2010 közötti időszak

♦  Közreműködés „A 2011-es magyar EU elnökség - városi klímavédelem" témájában készülő kézikönyv kidolgozásában

 

♦  Az éghajlatváltozás turizmusra gyakorolt hatásának és az alkalmazkodás lehetőségeinek vizsgálata

 

♦  Környezeti vizsgálati elemzés és bevezethetőségi vizsgálat az Éghajlatvédelmi Kerettörvény tervezetéhez

 

♦  Az éghajlatváltozásból eredő kistérségi sérülékenység vizsgálatához éghajlati, meteorológiai adatok, indikátorok, indexek előállítása és feldolgozása (közreműködés a területfejlesztési politikáról szóló 2009. évi Országgyűlési összeállításában)

 

♦  Klímasérülékenység regionális értékelésének módszertana

 

♦  Közreműködés a UNFCCC 5. Nemzeti Jelentés összeállításában

 

♦  Az éghajlati sérülékenység regionális dimenzióinak vizsgálata

 

♦  A megújuló energiák területi értékelésének T-MER rendszerbe illeszthető módszertanának kialakítása

 

♦  Közreműködés a kis- és középvállalkozások tevékenységének fellendítéséhez kapcsolatos garanciakonstrukciók kidolgozásában az energiatakarékosság, a megújuló energiahordozók és a környezetirányítási rendszerek területén

 

♦  Éghajlatváltozásból eredő kistérségi kockázatok, területi érzékenység és alkalmazkodó képesség térségi vizsgálati módszertanának kialakítása

 

♦  ENEREGIO projekt: A fenntartható és biztonságos kistérségi energiagazdálkodás vizsgálata az energiatakarékosság és megújuló energiaforrások optimalizálásával

 

♦  CLAVIER projekt: Climate Change and Variability: Impact in Central and Eastern Europe

 

♦  HAGRID projekt: Új generációs grid technológiák kifejlesztése és meteorológiai alkalmazása a környezetvédelemben és az épületenergetikában (Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda megbízásából) előző évekből átnyúló munka

 

♦  KLÍMADINAMIKA projekt: Magyarország éghajlatának dinamikai vizsgálata és a numerikus modelleken alapuló regionális klíma-előrejelzések módszertanának megalapozása

 

♦  "Éghajlatváltozás, klímakutatás - 2007" című kiadvány szakmai előkészítése

 

♦  Közreműködés a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia szakmai egyeztetési folyamatában: a résztanulmányok minőségbiztosítása, interjúk lebonyolítása

 

♦  CARBON-PRO projekt: Carbon balance drafting and new resources management tools according to Kyoto Protocol (szakértői közreműködés)

 


2001 - 2005 közötti időszak

♦  Tanulmány készítése a "Stratégiai környezeti vizsgálatok klíma elemei" témakörében

 

♦  CLIMPAQ projekt: a Kárpát-medence éghajlatának tendenciái és ezek lehetséges hatása a levegőminőség alakulására

 

♦  A Fűzfői Erőmű Kft biomassza tüzelésre történő átállásához és az ezzel járó szén-dioxid kibocsátás-csökkentés értékesítéséhez készített Project Design Document kidolgozása (szakértői közreműködés)

 

♦  INFOKLÍMA - Klímavédelmi Információs Rendszer kifejlesztése és közcélú WEB-es megjelenítése

 

♦  A klímavédelem nemzetközi kereskedelmi és beruházási mechanizmusában (együttes végrehajtásban) való hazai részvétel stratégiája

 

♦  A klímavédelem állami feladatkörbe eső szabályozásának lehetőségei: A Kiotói Jegyzőkönyvhöz való csatlakozás előkészítése

 

Referenciáink a Stratégiai Környezeti Vizsgálatok területén

 

2017. év

 ♦  Eneregetikai Ásványvagyon-hasznosítási és Készletgazdálkodási Cselekvési Terv, valamint az Energetikai Iparfejlesztési és KFI Cselekvési Terv stratégiai környezeti vizsgálatának aktualizálása

 

2016. év

♦  Erőmű-fejlesztési Cselekvési Terv (EFCsT) stratégiai környezeti vizsgálat tematikájának elkészítése

 

♦  Távhőfejlesztési Cselekvési Terv stratégiai környezeti vizsgálata

 

♦  Környezeti értékelés lefolytatása és a stratégiai környezeti vizsgálat elkészítése a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvizi Világbajnokságra


2015. év

♦  Magyarország Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2020-ig (NEHCST-3) stratégiai környezeti vizsgálati dokumentációjának elkészítése

 

♦  Magyaror Halgazdálkodási Operatív program (MAHOP) stratégiai környezeti vizsgálati dokumentációjának elkészítése

 

♦ Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv stratégiai környezeti vizsgálata

 

2014. év

♦   Energetikai Iparfejlesztési és K+F Cselekvési Terv stratégiai környezeti vizsgálata 


2013. év

♦  Nemzeti Épületenergetikai Stratégia (NÉeS) stratégiai környezeti vizsgálata

 

♦  Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv II. stratégiai környezeti vizsgálata

 

♦  Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) stratégiai környezeti  vizsgálata

 

2012. év

♦  Közreműködés „A vasút szerepe Sopron városában” című dokumentum SKV és Környezeti Jelentés kidolgozásában

 

♦  A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia (NFFS) stratégiai környezeti vizsgálata

 

♦  Az ELI-ALPS Program (Extreme Light Infrastructure) stratégiai környezeti vizsgálata

 

2011. év

♦  Az ÚMFT 2011-2013 akciótervek stratégiai környezeti vizsgálatainak értékelése

 

♦  Nemzeti Energiastratégia stratégiai környezeti vizsgálata

 

2006 - 2010 közötti időszak

♦  Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (2007-2013) félidős (mid-term) értékelése

 

♦  Duna SKV: A Bős-Nagymaros ügyben hozott hágai ítélet végrehajtásával kapcsolatos beavatkozások stratégiai környezeti vizsgálata

 

♦  Tervek, programok, koncepciók klímaérzékenységének értékelési lehetőségei a stratégiai környezeti vizsgálatokban

 

♦  Közreműködés a Szigetköz (Bős-Nagymaros) stratégiai környezeti vizsgálata előkészítésében

 

♦  A Területfejlesztési Regionális Operatív Programok Stratégiai Környezeti Vizsgálata

 

♦  Balaton Régió Fejlesztési Terv (2007-2013) Stratégiai Környezeti Vizsgálata

 

♦  Magyarország Nemzeti Halászati Stratégiai Terv és a Halászati Operatív Program stratégiai környezeti vizsgálata

 

♦  Közreműködés a környezeti vizsgálattal és környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatos minisztériumi alaptevékenység szakmai megalapozásában

 

♦  Stratégiai környezeti vizsgálatok módszertana (érdekérvényesítés és nemzetközi tapasztalatcsere a Strukturális Alapok Hálózata a Fenntartható Jövőért (SAH) keretében)

 

♦  Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv és Program stratégiai környezeti vizsgálata

 

2001 - 2005 közötti időszak

♦  A Vásárhelyi Terv stratégiai környezeti vizsgálata: a Szamos-Kraszna-közi tározó klimatológiai fejezetének kidolgozása

 

♦  A Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programjainak stratégiai környezeti vizsgálata

 

♦  Éghajlati hatástanulmány a Balaton vízpótlásához készített stratégiai környezeti hatásvizsgálathoz

 

Referenciáink az önkormányzati környezetvédelem, környezetvédelmi programok, hulladékgazdálkodás területén

 

 2019. év

♦   Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat illetékességi területére elfogadott SECAP programelemeinek végrehajtása

 

 2017. év

♦   Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Környezetvédelmi Programjának elkészítése

 

2016. év

♦   Dombóvár Város Önkormányzatának egyes pályázataihoz kapcsolódó költség-haszon elemzések elkészítése

 

♦   Közreműködés Vecsés Város Környezetvédelmi Programjának kidolgozásában

 

2015. év

♦   Budapest Főváros Környezeti Programjának kidolgozásához, szakértői tanácsadói feladatok ellátása

 

♦  Budapest Főváros XI. kerület Környezetvédelmi Programjának elklszítése

 

2012. év

♦  Közreműködés a GYSEV Zrt fejlesztési stratégiájának kialakításában


♦  Közreműködés a KFI Fehér Könyv kidolgozásában: szakmai szerkesztői feladatok ellátása a "Környezetvédelem" és az Energetika" fejezetekre

 

2011. év

♦  Budapest Főváros Környezeti Program kidolgozása

 

2006 - 2010 közötti időszak

♦  Közreműködés Budapest Főváros Környezeti Progamjának felülvizsgálatában

 

♦  Közreműködés a harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program kidolgozásban: "Környezeti helyzetértékelés - a környezet állapotát befolyásoló főbb tényezők" című fejezet kidolgozása

 

♦  Budaörs települési környezetvédelmi stratégiájának és az önkormányzat környezetgazdálkodási tervének kidolgozása, valamint Budaörs hulladékgazdálkodási tervének felülvizsgálata

 

♦  Gyál Környezetvédelmi Program-stratégiájának kidolgozása

 

2001 - 2005 közötti időszak

♦  Hulladékgazdálkodási Tervek kidolgozása a szobi kistérség 13 települése részére

 

♦  Gyál Hulladékgazdálkodási Tervének kidolgozása

 

♦  Zirci kistérség 11 településének közös települési hulladékgazdálkodási terve

 

♦  Módszertani koncepció kialakítása a Települési Hulladékgazdálkodási Terv kidolgozásához

 

♦  eCOFORUM: Települési környezetvédelmi kezdeményezések hálózata a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásának keretében

 

♦  Önkormányzati felmérés és éghajlati hatástanulmány a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése keretében

 

♦  A települési környezetvédelmi programok kidolgozásának lehetőségei Bács-Kiskun Megyében: tervezési segédlet és útmutató összeállítása

 

♦  Pest Megye belvízzel veszélyeztetett területeinek feltérképezése és kockázatelemzése

 

Referenciáink a környezetpolitika, fenntarthatósági politikák, környezetstratégia, oktatás-képzés

 

2019. év

♦  Szakterületi értékelés a Nemzeti Fenntatható Fejlődési Keretstratégia harmadik Előrehaladási Jelentéséhez: természeti erőforrások állapota

 

2017. év

♦  Szakterületi értékelés a Nemzeti Fenntatható Fejlődési Keretstratégia második Előrehaladási Jelentéséhez: természeti erőforrások állapota


2015. év

♦  Zöldgazdaságfejlesztési és éghajlatvédelmi tárgyú projekt keretében (KEOP-7.9.0/12-2013-0034) képzési koncepció, valamint tantárgyi tematikák, tantervek készítése a Zöld Monitoring Program megalapozásához

 

 Megalapozó tanulmány az NFFS (Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia) Monitoring
jelentéshez: természeti erőforrások

 

2014. év

♦  Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA) képzésein előadások megtartása - keresztszerződés

 

2013. év

♦  Fenntartható fejlődési kulcsindikátorok – természeti erőforrások mutatói

 

♦  Közreműködés „A 2014-2020 közötti nemzeti vidékfejlesztési program” előzetes (ex-ante) értékelésének elvégzésében

 

♦  Tanulmány készítése az OFTK és Partnerségi Megállapodás környezeti teljesítmény-értékeléséről

 

2012. év

♦  Energetikai hatékonysági programok kidolgozása és menedzsmentje című tantárgy tananyagának szakmai lektorálása

 

2011. év

♦  Alapozó tanulmány a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Stratégiához: természeti erőforrások fenntartása

 

♦  Tananyagfejlesztés: Klímaprogramok, klímastratégiák

 

♦  Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (2007-2013) félidős (mid-term) értékelése

 

2006 - 2010 közötti időszak

♦  Agrár-és vidékstratégia irányainak kidolgozása és megalapozása a fenntartható fejlődés követelményeinek figyelembevételével

 

♦  Környezet és Energia Operatív Program pályázatok értékelése (keretszerződés)

 

♦  Közreműködés a harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program kidolgozásban: "Környezeti helyzetértékelés - a környezet állapotát befolyásoló főbb tényezők" című fejezet kidolgozása

 

♦  Környezetvédelemmel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos oktatási-képzési területen együttműködési megállapodás

 

♦  A területfejlesztési támogatási adatok területi hatáselemzését, értékelését biztosító támogatáspolitikai területi hatásértékelés módszertan kidolgozása és T-MER-be integrálása a környezeti állapot hatásterület vonatkozásában.

 

♦  A környezetvédelmi szempontok érvényesítése a Strukturális Alapok felhasználásában

 

♦  Kis- és középvállalkozások környezetvédelmi tevékenységének kutatása és fejlesztése: a GVOP pályázati rendszerének elemzése az eddigi projektek tükrében

 

2000 - 2005 közötti időszak

♦  A HEFOP és ROP pályázatok minőség-biztosítása a Projekt Előkészítő Alap keretében

 

♦  Az energetikai szolgáltatásokhoz való hozzáférés és az energiahatékonyság javításának lehetőségei a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokban

 

♦  Tanácsadás és tanulmány a távhőszolgáltatásról való leválás szabályozásának környezetvédelmi, energia- és ágazatpolitikai kérdéseiről

 

♦  Egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban az engedélykérelmi dokumentáció összeállításához útmutató és űrlapok kidolgozása

 

♦  Szakértői közreműködés az Országos Területfejlesztési Koncepció kidolgozásában

 

♦  Környezetvédelmi munkaanyagok készítése a területi munkafolyamatok alakulásáról és a területfejlesztési politika érvényesüléséről szóló Országgyűlési Jelentéshez és az Országos Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatához

 

♦  Hibrid rendszerek lehetséges hazai működési területeinek értékelése

 

♦  A Cardiff-i folyamatokból adódó hazai feladatok értékelése, a vizsgálati elemzés szerepe a környezetpolitika ágazati integrációjában

 

♦  Módszertani fejlesztési koncepció kidolgozása Magyarország környezeti, természeti állapotának komplex értékeléséhez

 

♦  "Pest megye mint a környezeti partnerség mintarégiója" című projekt vezetése

 

♦  Az önkormányzatok középtávú környezetvédelmi törekvéseinek felmérése és elemzése

 

♦  Környezetvédelmi követelmények az új magyar energiapolitikában

 

♦  Szakértői közreműködés a Nemzeti Környezetvédelmi Program Éghajlatváltozási Akcióprogramjának kidolgozásában

 

♦  Az NKP-II és az EU implementációs tervek végrehajtásának összehangolási lehetőségei

 

♦  "Környezet- és Természetvédelmi Szemle” című folyóirat megalapításának lehetőségei

 

♦  Szakértői tanulmány készítése a különböző ágazati fejlesztések környezeti hozzáadott értékének becslésére

 

♦  Szervezési feladatok ellátása a második Nemzeti Környezetvédelmi Program kidolgozásához

 

♦  Államilag támogatott környezet-orientált programok végrehajtásának számszerű ellenőrzése és mérése: ECO21 indikátor kialakítása

 

♦  A Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat EU konform átalakításának operatív terve

 

♦  Visegrádi közös környezetvédelmi akcióprogram előkészítése

 

♦  A második Nemzeti Környezetvédelmi Program (2003-2008) koncepcionális elemeinek kidolgozása

 

♦  Támogatási rendszerünk EU konform átalakításával összefüggő monitoring feladatok, programvégrehajtási előrehaladási mutatók (indikátorok) fejlesztése

 

♦  Hosszútávú fenntartható fejlődési forgatókönyvek kidolgozása: ágazati és környezeti jövőképek és kitekintések 2010-ig

 

Referenciáink a környezetvédelmi engedélyezési eljárások, környezeti hatásvizsgálatok területén

2006 - 2010 közötti időszak

♦  Az egykori Óbudai Gázgyár telephelyén kialakult talajszennyeződés kármentesítési beavatkozáshoz kapcsolódó pályázatok környezetvédelmi tervének és minőségtervének értékelése

 

♦  Közreműködés az Etyek - Alcsúti út menti terület szabályozásához: részanyag készítése a élőhely felmérés (flóra és fauna) és ökológiai, természetvédelmi értékelés témakörében

 

♦  Környezetvédelmi ügyviteli szolgáltatás biztosítása a Hajdúnánási Téglagyár számára

 

♦  Korda Sándor Filmstúdió építési engedélyezési dokumentáció környezetvédelmi tervfejezet III. ütem módosítása

 

♦  A Váci út 144-150. sz. alatt megépülő Irodaház környezetvédelmi engedélyeztetéséhez előzetes vizsgálati dokumentáció kidolgozása

 

♦  Kaposvár landfill gas utilization Joint Impelementation projekthez PDD (Project Design Document) kidolgozása

 

♦  Környezetvédelmi tervfejezet kidolgozása a Korda Sándor Filmstúdió (Etyek) építési engedélyezési tervdokumentációjához (I.-II.-III. ütemekre)

 

♦  A Pápán megépülő PERLA Bevásárló és Szórakoztató Központ környezetvédelmi engedélyéhez előzetes vizsgálati dokumentáció kidolgozása

 

♦  Az etyeki Korda Filmstúdió és csatlakozó beruházásai környezetvédelmi engedélyéhez környezeti hatásvizsgálati dokumentáció kidolgozása

 

2001 - 2005 közötti időszak

♦  Hajdúnánási téglagyár egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációjának elkészítése

 

♦  Szentesi téglagyár egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációjának elkészítése

 

♦  Bátaszéki Wienerberger téglagyár egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációjának elkészítése